Aantal webshops verdrievoudigd sinds 2014


Op 1 januari telde ons land iets meer dan 101 duizend webwinkels. Dit betekent dat het aantal webshops in de afgelopen tien jaar ruim verdrievoudigd is. Het aantal mkb-bedrijven in deze sector groeide in die periode 252 procent.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers over het aantal mkb-bedrijven in Nederland van het CBS. In 2023 bleek al dat er aan het begin van dat jaar 84,1 duizend webwinkels waren. Dat aantal lag toen voor het eerst hoger dan het aantal fysieke winkels: 82,1 duizend.

Groei van 252%

Ten opzichte van 2014 nam het aantal mkb-bedrijven in de sector webwinkels toe met 252 procent. De sector staat daardoor in de top-10 van sectoren waar het aantal mkb-bedrijven het hardst is gegroeid in de laatste tien jaar.

top tien toename mkb bedrijven

Tijdens de coronapandemie groeide het aantal webwinkels het sterkst. Veel bedrijven die nog niet online verkochten, begonnen daar toen mee. Sindsdien is de groei redelijk afgezwakt.

Aantal mkb-bedrijven groeide bijna 69%

Ook in andere sectoren groeide het aantal mkb-bedrijven sterk. Het aantal uitgeverijen van software groeide het sterkst sinds 2014. Begin dit jaar waren er 305 mkb-bedrijven op dat gebied, wat ruim zes keer zoveel was als tien jaar geleden. Particuliere beveiligingsdiensten, callcenters, buizen- en kabelleggers en de drankenindustrie zijn vervijfvoudigd in die tijd.

Op 1 januari van dit jaar telde ons land ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven.

Volgens het onderzoek telde ons land op 1 januari ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven. Tien jaar geleden waren dat er nog 927 duizend. Dit is een groei van bijna 69 procent.Source link

× Support?